Ta strona korzysta z plików cookie.

Zaproszenie do letnich kursów

10 stycznia 2008
Wydarzenia

Działająca we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych inicjatywa Humanity in Action zaprasza do udziału w letnich kursach w dziedzinie praw człowieka i mniejszości.

Typy kursów:

  • dla polskich studentów i studentów studiujących na polskich uniwersytetach (Polski & Amerykański Program)
  • dla ukraińskich studentów (Polski Program)

Termin składania aplikacji do obydwu kursów upływa 31 stycznia 2008.

Aplikacje i bliższe informacje nt. programów i działalności HiA dostępne są na stronie www.humanityinaction.org

Terminy programów letnich:

1. Polski Program Letni:

07.06 – 10.06- oficjalne otwarcie w Kopenhadze
11.06 – 04.07– główna część programu letniego w Warszawie
05.07 – 08.07 – oficjalne zamknięcie w Kopenhadze
jesień 2008/zima 2009 – seminaria „follow-up” w USA 

2. Amerykański Program Letni:

12.07 – 15.08 – seria zajęć i seminariów w Nowym Jorku
21.08 – 17.10 – praktyki w organizacjach pozarządowych zajmujących się prawamu człowieka i mniejszości w San Francisco.

HUMANITY IN ACTION (HiA)

Humanity in Action Polska (w organizacji) od 2005 r. współpracuje z organizacjami partnerskimi HiA w Danii, Francji, Holandii, Niemczech i USA,  tworząc wspólnie sieć transatlantycką. Celem Humanity in Action jest kształcenie przyszłych elit, mających wiedzę w dziedzinie praw człowieka, zaangażowanych w działalność na rzecz ich umacniania oraz posiadających międzynarodowe kontakty z innymi osobami aktywnymi na tym polu.

Działalności HiA Polska (w organizacji) jest sponsorowana przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.

Główne formy działalności:

  • organizowanie programów edukacyjnych (programy letnie) dla szczególnie uzdolnionych i aktywnych studentów w dziedzinie praw człowieka i praw mniejszości
  • tworzenie ram dla indywidualnych projektów studentów (action plans)
  • pomoc w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy studentami a autorytetami w dziedzinie praw człowieka i praw mniejszości (system mentoringu)
  • utrzymywanie kontaktów pomiędzy absolwentami programu z różnych krajów, dzięki czemu mogą oni wspólnie, w międzynarodowych grupach realizować projekty w dziedzinie praw człowieka (senior fellows network).
  • oferowanie prestiżowych praktyk dla senior fellows, dzięki którym mają oni możliwość poznania pracy różnych instytucji w dziedzinie praw człowieka i podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. HiA oferuje praktyki w następujących instytucjach: Kongres Stanów Zjednoczonych, Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni w b. Jugosławii, War Crimes Chamber w Sarajewie, Duńskie Centrum ds. Praw Człowieka, Parlament Europejski oraz instytucje znajdujące się Berlinie.

Kontakt:
Magda Szarota
Humanity in Action Poland
Program Coordinator
Center for International Relations
Humanity in Action Poland
Emilii Plater 25 St. 
00-688 Warsaw, Poland
Ph.
+48 (0) 22 629 48 69
m.szarota@humanityinaction.org
www.humanityinaction.org