Ta strona korzysta z plików cookie.

Zapraszenie do ubiegania się o dotacje

10 września 2008
Wydarzenia

Fundacja Partners Polska zaprasza do ubiegania się o dotacje w ramach konkursu „Nauka dla rozwoju”. Konkurs ma za zadanie umożliwić polskim naukowcom – doktorantom i młodym doktorom – udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej, które odbędą się do końca 2008 roku.

Środki na dofinansowanie pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W Konkursie może wziąć udział każdy doktorant lub osoba posiadająca tytuł doktora nie dłużej niż od 5 lat, który do 30 września 2008 roku nadeśle pełny zestaw dokumentów (uwaga: decyduje data otrzymania), w tym:
a) Wypełniony formularz aplikacyjny;
b) Curriculum Vitae (CV);
c) Zgodę instytucji zatrudniającej wnioskodawcę na jego udział w danym wydarzeniu i potwierdzenie przyjęcia swojej kandydatury jako prelegenta wraz z tekstem planowanego wystąpienia (konspekt o objętości 5400 znaków) na adres:

Nauka dla Rozwoju
Fundacja Partners Polska

ul. Górnickiego 3 lok. 10 a
02-063 Warszawa

Dotacja może wynieść od 2 000 do 4 500 PLN, przy czym średnia przewidywana wysokość dotacji to 3 000 PLN. W wyjątkowych sytuacjach Komisja może przyznać dotację w innej wysokości. Przewiduje się przyznanie 16 dotacji. Całość kwoty przeznaczonej na dotacje w Konkursie wynosi 48 000 PLN.

Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres nauka (at) partnerspolska.pl
Zapraszamy również na stronę www.promocjanauki.pl