Younger Generation Leaders Network z udziałem CSM

W dniach 3-5 kwietnia odbyło się w Warszawie spotkanie Younger Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security (YGLN). W ramach tej inicjatywy, której celem jest prowadzenie dialogu na temat najważniejszych wyzwań regionalnych i globalnych, w wybranych państwach europejskich spotykają się młodzi eksperci, naukowcy, aktywiści i dziennikarze z Europy (w tym Ukrainy i Rosji) oraz Ameryki Północnej. Sieć YGLN liczy ponad 70 członków z 27 państw. Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska wzięła udział w dyskusji panelowej w sesji plenarnej YGLN „Economics”, która odbyła się 4 kwietnia w godz. 14.00-15.30 w hotelu Hilton.