Wywiad z prof. Krystyną Iglicką ukazał się w „Gazecie Wyborczej”

Wywiad ten stanowi pewnego rodzaju bilans pięciu lat migracji poakcesyjnej. Zwraca uwagę na jej negatywne skutki zwłaszcza w ujęciu regionalnym.

 http://wyborcza.pl/1,76842,7642681,Stracone_pokolenie__Najnowsza_polska_emigracja.html?as=1&ias=2&startsz=x