Wywiad z Krystyna Iglicką

Wywiad z Krystyna Iglicką oraz wyniki raportu CSM na temat „pułapki migracyjnej” i powrotOw Polakow ukazaly się jako „cover story” w prasie polonijnej.