Wykłąd: Stosunki Unii Europejskiej z Rosją

28 października 2008 roku odbył się wykład dr Andreasa Schockenhoffa „Stosunki Unii Europejskiej z Rosją – zmiana czy kontynuacja po konflikcie kaukaskim”, zorganizowany przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w partnerstwie z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Dyskusję poprowadził Eugeniusz Smolar, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych

Dr Andreas Schockenhoff jest koordynatorem odpowiedzialnym za współpracę niemiecko-rosyjską z ramienia Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od 2005 zastępcą szefa klubu CSD/CSU w Bundestagu, członkiem Bundestagu od 1990 roku z partii CSU.
W maju br. wzbudził duże zainteresowanie ogłoszoną strategią bezpieczeństwa dla Niemiec, która przewiduje stworzenie europejskiej „unii bezpieczeństwa energetycznego”,  opartej na zasadach solidarności i dywersyfikacji.

Pliki: