„Wszystkie kraje czują, że bez decyzji finansowych nie uda się wyjść Europie z kryzysu gospodarczo-społecznego, w którym z powodu pandemii już się de facto znajdujemy” – dr Małgorzata Bonikowska na antenie Polskiego Radia 24 [28.05.2020]

To, na co Komisja Europejska próbuje uzyskać zgodę, to zwiększenie unijnego budżetu. On miał do tej pory limit. Nie mógł przekraczać jednego procenta PKB Unii. Teraz KE proponuje zwiększenie tego do dwóch procent. Wszystkie kraje czują, że bez decyzji finansowych (…) nie uda się wyjść Europie z kryzysu gospodarczo-społecznego, w którym z powodu pandemii już się de facto znajdujemy – dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, na antenie Polskiego Radia 24.

Audycja dostępna jest tutaj