Ta strona korzysta z plików cookie.

“Wszyscy jesteśmy uwikłani w konflikt idei i interesów” – stwierdził Grzegorz Kołodki w wywiadzie udzielonym dla Rzeczpospolitej.

21 listopada 2022
CSM w mediach

Grzegorz Kołodko, autor książki “Wojna i pokój”, przedstawił ją jako dzieło interdyscyplinarne, łączące wiele dziedzin nauki. Jak sam przyznał, starał się przedstawić w niej różnego rodzaju procesy zachodzące w dzisiejszym świecie. Autor zwrócił uwagę, że  książka zawiera więcej pytań niż odpowiedzi, a wynika to z faktu, że rzeczywistość jest skomplikowana i niepewna. W kontrze do powszechnego poglądu, Grzegorz Kołodki stawia tezę, że konflikt pomiędzy hegemonem, a wschodzącą potęgą jest w dużej mierze wyolbrzymiony. Zamiast tego powinno się mówić o rywalizacji. Autor podkreślił również, że mamy do czynienia nie tylko z konfliktami dotyczącymi interesów, ale również idei.