„Współpraca instytucjonalna na pograniczu polsko-niemieckim” – biul. niem. nr 53

Konieczność zacieśniania współpracy polsko-niemieckiej na poziomie samorządowym wymieniana jest często jako najważniejsze wyzwanie współczesnych stosunków między tymi krajami. Problemy, z którymi borykają się samorządy po obu stronach Odry dalekie są od wielkiej polityki kreowanej na linii Warszawa-Berlin, a rozwiązywane są raczej na poziomie współpracy lokalnej, skupiając się nad bieżącymi sprawami. Współpraca ta wpisuje się również w wewnątrz-europejską współpracę regionalną, która stanowi jeden z filarów Unii Europejskiej. Autorem analizy jest samorządowiec Julita Miłosz-Augustowska.

Analiza jest swoistym katalogiem najważniejszych elementów problemów samorządowych. Autorka identyfikuje istniejące i potencjalne problemy, szacuje możliwości ich rozwiązania. Przyczynkiem do powstania tej analizy były przeprowadzone niedawno w Polsce wybory samorządoweZapraszamy do lektury!

{phocadownload view=file|id=524|target=s}