Współpraca CSM z Centre for European Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego

CSM zainicjował program współpracy z Centre for European Studies – anglojęzycznym oddziałem Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dedykowanym zagranicznym studentom. Studenci i absolwenci krakowskiego Centrum będą mogli uczestniczyć w projektach realizowanych przez CSM, a także skorzystać z oferty praktyk. – Jest to partnerstwo korzystne dla obu stron. CSM uzyska wartościową pomoc młodych ludzi funkcjonujących w międzynarodowym środowisku, natomiast studenci i absolwenci będą mogli sprawdzić swą wiedzę w praktyce w toku realizacji projektów i innych przedsięwzięć – stwierdziła Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska.

Programy dydaktyczne w Centre for European Studies są zorientowane przede wszystkim na badania nad Europą Środkową i Wschodnią w kontekście społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym. W krakowskim Centrum funkcjonowały dotychczas cztery specjalizacje: EU Studies, Central and Eastern Europan Studies, Europeanisation and Governance in Central and Eastern Europe oraz Studies in the Holocaust and Totalitarian Systems. W ostatnim czasie powstała piąta – Central and Eastern European Studies: Research Track.

Czytaj więcej na temat Centre for European Studies >>