„Wojna w naszej części Europe każe na nowo przemyśleć potrzebę przystąpienia Polski do strefy euro” – podkreślał dr Bartłomiej Nowak na łamach Rzeczpospolitej [14.03.2022]

Euro wciąż ma przed sobą długą drogę, ale instytucjonalne podwaliny zostały już położone. Dzisiaj nie grozi nam już kryzys finansowy na wzór 2010 r. choć pojawiają się nowe wyzwania. Euro jest dodatkową gwarancją solidarności, a poza tym odgrywa ogromną rolę w gospodarczym wymiarze konfliktu. Przecież to Eurostrefa wykonuje sankcje finansowe wobec Rosji, np. zamrożenie rezerw Banku Rosji czy uderzenie w aktywa Sbierbanku dzięki unii bankowej – pisze dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, na łamach Rzeczpospolitej.

Dowiedz się więcej