„Wielka Brytania chce być bardziej Singapurem niż Hong Kongiem, czyli chce być niezależna. Zwolennicy brexitu widzą w Unii Europejskiej przeszkodę do wzrostu” – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM