Ta strona korzysta z plików cookie.

Warsztat w Krakowie w ramach projektu TRANSFAM

13 lutego 2015
Wydarzenia

Warunki życia Polaków w Norwegii są ściśle powiązane z ich sytuacją na tamtejszym rynku pracy. Ze statystyk dotyczących struktury zatrudnienia w tym kraju wynika, że Polakom trudno jest wyjść poza sektor budowlany oraz związany z rolnictwem i rybołówstwem, a także tymczasowe formy zatrudnienia przez agencje pracy. Może to mieć wpływ na położenie materialne ich rodzin – stwierdziła prof. Krystyna Iglicka, ekspert CSM, prezentując częściowe wyniki badań realizowanych przez CSM w ramach projektu TRANSFAM – Doing Family in a Transnational Context. Poza prof. Krystyną Iglicką udział w warsztacie ze strony CSM wzięli dr Katarzyna Gmaj oraz Antoni Wierzejski.

W warsztacie zorganizowanym 13 lutego w Krakowie przez lidera projektu – Uniwersytet Jagielloński – uczestniczyli także badacze norweskich instytucji: Agderforskning Agder Research i NOVA – A Research Institute at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences oraz Instytutu Socjologii UJ. Spotkanie było okazją do omówienia dotychczasowych wyników badań odbywających się w ramach poszczególnych zadań polsko-norweskiego projektu.

W pierwszej części spotkania Magdalena Ślusarczyk i Paula Pustułka (UJ) przedstawiły wyniki badań prowadzonych wśród polskich i polsko-norweskich rodzin migranckich mieszkających w Norwegii, skupiając się na kwestiach związanych z kategorią opieki. Z kolei Eugene Guribye (Agder Research) zaprezentował rezultaty badań odnoszących się do kapitału społecznego wśród polskich rodzin w Norwegii, wskazując na różnice między dwoma falami polskich migrantów w Norwegii – tzw. „solidarnościową” w latach 80-tych oraz bardziej aktualną, przybyłą do Norwegii po akcesji Polski do UE. Stella Strzemecka (UJ) opowiadała o badaniach z udziałem dzieci – migrantów w Norwegii, koncentrując się przede wszystkim na tym, w jaki sposób konstruują one swoją tożsamość w kontekście transnarodowym. O braku dostrzegania obecności dzieci migrantów w norweskim systemie edukacyjnym mówiła Randi Waerdahl z Agder Research.

W drugiej części spotkania dyskutowano nad roboczą wersją kwestionariusza ankiety, przygotowanego przez Lihong Huang i Monikę Kochowicz (NOVA) we współpracy z Ewą Krzaklewską i Paulą Pustułką (UJ). Planowane badania ilościowe skupiać będą się na rodzicielstwie młodych migrantów.

Więcej o TRANSFAM na stronach projektu >>>