„Umowa z Kanadą nas wzmacnia. Może zaowocować wzrostem eksportu polskiej żywności” – dr Małgorzata Bonikowska w radiu TOK FM [28.10.2016]