„W szoku, lecz bez iluzji” – artykuł Eugeniusza Smolara w „Nowoj Gazietie” (Rosja) [18.02.2015]