W interesie Polski, UE i samego Tuska jest uspokojenie nastrojów. – dr Małgorzata Bonikowska dla telewizji Republika [18.01.2016]