W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2007 odbył się 4. Szczyt „Europejskiej Strategii Jałtańskiej” (Yalta European Strategy Summit)

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2007 odbył się 4. Szczyt „Europejskiej Strategii Jałtańskiej” (Yalta European Strategy Summit), w którym uczestniczył prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych Eugeniusz Smolar.

Doroczne Forum w Jałcie jest największym i najbardziej wpływowym Forum nieformalnej wymiany poglądów pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Głównymi tematami dyskusji są zagadnienia relacji dwustronnych oraz perspektywy związane z ew. członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej.

Yalta European Strategy