„Unijny plan Marshalla wymierzony przeciw gospodarczym skutkom COVID-19 to krok w nieznane” – dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM [29.05.2020]

Unijny plan Marshalla wymierzony przeciw gospodarczym skutkom COVID-19 to krok w nieznane. Odważny, potrzebny, ale pełen znaków zapytania. Ta korzystna z naszego punktu widzenia zmiana w planowaniu finansów Wspólnoty to nie efekt starań polskiego rządu – wynika ona z odwrócenia priorytetów Unii. Nie bez znaczenia okazał się za to spektakularny zwrot w unijnej polityce w wykonaniu kanclerz Angeli Merkel, która postawiła wszystko na jedną kartę pisze dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, na łamach Forbes.

Cały artykuł dostępny jest tutaj