„Unia Europejska nie ma wspólnego podejścia do Chin, a Chiny dalej rozgrywają bilateralne relacje z poszczególnymi państwami Zachodnimi” – stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, dla Nowej Konfederacji [19.05.2023]

Podczas debaty zostały poruszone tematy takie jak druga tura wyborów w Turcji, rola Chin jako mediatora w konflikcie na Ukrainie oraz odbudowa ukraińskiej gospodarki. Znaczna część debaty skupiła się na trudnościach i perspektywach rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę i Bałkany. Na końcu zaproszeni eksperci przedyskutowali znalezienie rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą oraz brak komunikacji między dowództwem armii a Ministerstwem Obrony Narodowej.