“Unia Europejska musi odnaleźć swoje miejsce w globalnej rywalizacji” – dr Małgorzata Bonikowska w wywiadzie dla Instytutu Jagiellońskiego [04.12.2020]

Projekt europejski, rozwijający się na zasadzie dialogu i nieustannego szukania kompromisów pokazał, że mimo sporów i tarć między członkami UE udaje się funkcjonować razem z korzyścią dla wszystkich. To skuteczna metoda minimalizowania konfliktów, dostrzeżona także w innych rejonach globu. Na UE wzorują się w pewnym zakresie m.in. Stowarzyszenie Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) czy Unia Afrykańska – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w rozmowie z Mariuszem Marszałkowskim z Instytutu Jagiellońskiego.

 

Cała rozmowa dostępna jest tutaj.