„Unia Europejska musi odnaleźć swoje miejsce w globalnej rywalizacji” – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM [02.11.2020]

Europa chce nadal odgrywać na świecie rolę wiodącą, chciałaby też utrzymać multitratelarizm. Unia Europejska jest przykładem, że system polegający na koordynacji części polityk między wieloma państwami może sprawnie działać. Projekt europejski, rozwijający się na zasadzie dialogu i nieustannego szukania kompromisów pokazał, że mimo sporów i tarć między członkami UE udaje się funkcjonować razem z korzyścią dla wszystkich. To skuteczna metoda minimalizowania konfliktów, dostrzeżona także w innych rejonach globu – mówi dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w rozmowie z Mariuszem Marszałkowskim (Instytut Jagielloński), dla CEO.com.pl.

Cała rozmowa dostępna jest tutaj.