Ukazała się analiza Antoniego Podolskiego Między Samarą a Brukselą. Polska polityka europejska i wschodnia w 2007 roku.

„Pierwsze półrocze 2007 roku przyniosło wiele istotnych wydarzeń i decyzji w polskiej polityce europejskiej i w stosunkach bilateralnych, tak z punktu widzenia wewnętrznych spraw Wspólnoty jak i stosunków zewnętrznych, zwłaszcza z Rosją. Podjęte w tych kwestiach decyzje mogą mieć długofalowe skutki dla międzynarodowej pozycji Polski, zwłaszcza w polityce wschodniej. Niniejsza analiza poświęcona jest działaniom polskich władz wykonawczych (rządu i prezydenta) w tym okresie w obszarze polityki europejskiej i wobec Wschodu, deklarowanym i widocznym motywom tych działań i ich skutkom, tak obecnym jak i długofalowym” – pisze w nim Podolski, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Pliki: