Ukazał się osiemnaty numer Biuletynu Migracyjnego wraz z dodatkiem.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się Biuletyn Migracyjny nr 18 wraz z Dodatkiem, który dotyczy właśnie zakończonego dużego badania Ośrodka Badań nad Migracjami „Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia” (zrealizowanego na zlecenie MPiPS).

Spis treści:

 • Podsumowanie projektu „Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobotności” – Marek Okólski
 • O projekcie „Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobotności” – Antoni Rajkiewicz
 • Raport o polityce migracyjnej
 • Drenaż czy cyrkulacja mózgów? Migracja edukacyjna z Polski do Niemiec – Nina Wolfeil
 • Przekazy na nowo policzone
 • Komentarz do Karty Polaka – Janusz Dymczak
 • Polacy za granicą
 • Imigranci w Polsce
 • Migracja w UE i na świecie
 • Programy integracyjne dla „nowych Europejczyków” – Maciej Szczepański
 • Artykuł 52 ust. 5 Konstytucji – furtka dla Polski – Mariola Iskrzyńska-Strzałka, Małgorzata Kąs-Zając
 • Projekty, seminaria, konferencje
 • Nowości wydawnicze

Biuletyn można pobrać z następujących stron internetowych:

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na czwarty numer Newslettera IDEI dotyczący wyników międzynarodowego badania na temat transformacji krajów Europy z krajów emigracyjnych w kraje imigracyjne. Ten numer poświęcony jest Włochom oraz Portugalii. Link do Newslettera:

www.idea6fp.uw.edu.pl/newsletter

Pliki: