UE wobec działań rosyjskich na ukraińskiej granicy