Transmisja z obrad Agory Obywatelskiej

W dniach 12-13 czerwca na stronach Parlamentu Europejskiego dostępna jest transmisja na żywo z obrad Agory Obywatelskiej – Klimat. Analizy, Rozwiązania, Mobilizacja.

Na temat zmian klimatycznych – 12-13 czerwca 2008 r.

Po podsumowaniu wyników niedawnej światowej konferencji na temat zmian klimatu (Bali 2007) i w oczekiwaniu na następne światowe szczyty klimatyczne (Poznań koniec 2008 r. i Kopenhaga koniec 2009 r.) Unia Europejska wykorzysta cały bieżący rok na zbadanie w tym zakresie swojej polityki w następujących obszarach: energia, transport, rolnictwo, handel, środowisko naturalne, rozwój, polityka społeczna, badania, edukacja, przemysł…

Parlament Europejski nawołuje społeczeństwo obywatelskie do swobodnego i stanowczego wyrażenia opinii za pośrednictwem 500 najważniejszych organizacji w sprawie tak ważnej kwestii poprzez przedstawienie swoich analiz, opracowanie propozycji, a także określając swoją rolę w działaniach, jakie powinny być prowadzone.
Klimat – analizy, rozwiązania, mobilizacja

Agora obywatelska odbywająca się w sali obrad Parlamentu z udziałem przedstawicieli różnych instytucji europejskich oznacza ważny moment naszej kontynentalnej demokracji.

Nawiązując do sukcesu, jaki odniosła poprzednia agora, prace zostaną zorganizowane wokół warsztatów poświęconych tematom poprzecznym w celu otwarcia się na różnorodność społeczną i kulturową uczestników i zainicjowania dialogu wychodzącego poza tradycyjną tematykę sektorową zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Takie grupy robocze powinny zachęcić do bezpośredniej konfrontacji punktów widzenia mającej na celu wypracowanie konsensusu lub prawdziwych opcji debaty.

W ramach pięciu warsztatów (Zasoby, Techniki, Solidarność, Gospodarka, Zarządzanie) zostaną jednocześnie poruszone pod różnymi kątami rozmaite kwestie związane z tym znaczącym wyzwaniem europejskim i światowym. Poza niezbędnym przedstawieniem głównych pojęć mile widziane są konkretne propozycje. Uczestnicy agory powinni również mieć stale na względzie uogólnienie swoich analiz, określenie priorytetów, a przede wszystkim trwałe wpisanie wszystkich obszarów polityki.

(Żródło: www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do)

Pliki: