„Terroryzm można zwalczyć tylko poprzez kompleksowe działania” – dr Bartłomiej Nowak w radiowej Jedynce [29.03.2016]