Panel „Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski” – z udziałem CSM

Kontynent afrykański jest miejscem wielkich szans, ale i wyzwań. Aby osiągnąć sukces i zwiększyć swą obecność w Afryce Subsaharyjskiej, Polska musi mieć jasną strategię i działać spójnie, aktywizując i łącząc różne środowiska – powiedziała Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska, podczas panelu „Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski”, zorganizowanego w ramach I ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. W dyskusji wzięli udział także: dr K. Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski – moderator, dr A. Łupina, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. A. Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr hab. W. Lizak, Uniwersytet Warszawski, mgr A. Masłoń-Oracz, Prezes Maroney Group, mgr P. Pietrowiak, Uniwersytet Warszawski, mgr O. Mensah, Szkoła Główna Handlowa.