SYRYJSKA SZACHOWNICA. SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI W 7. ROKU WOJNY