Ta strona korzysta z plików cookie.

Startuje piąta edycja ogólnoeuropejskiego konkursu Innowacje w Polityce

26 marca 2021
Polecamy

Rozpoczyna się piąta edycja prestiżowego konkursu Innowacje w Polityce. Od dzisiaj do 1 lipca lokalni politycy z całej Europy mogą zgłaszać swoje najwybitniejsze inicjatywy realizowane dla swoich społeczności. Polska jest w czołówce nagradzonych projektów, obok Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Jury składające się z 1000 obywateli wybierze zwycięskie projekty w dziewięciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas gali w grudniu. Organizowany od 2017 r. konkurs umożliwia Instytutowi Innowacji w Polityce promowanie odważnych polityków, którzy przełamuja schematy i tworza nowe rozwiązania. Zapraszamy do zgłaszania projektów i udziału w konkursie.

W obliczu pandemii koronawirusa do konkursu Innowacje w Polityce 2020 zgłoszono wyjątkową liczbę projektów. Skala innowacji, jaką pokazali europejscy politycy była wyjątkowa. Jury było pod szczególnym wrażeniem projektów w kategorii „Ekologia” oraz w specjalnej kategorii „Strategie COVID-19”. „Rzadko mieliśmy do czynienia z rokiem tak obfitującym w innowacje polityczne, jak ten, który właśnie się zakończył. Potrzeba zmian jest tak silna jak nigdy dotąd” – skomentował Edward Strasser, CEO i współzałożyciel Instytutu Innowacje w Polityce. „Wręczając nagrody Innowacje w Polityce, wyróżniamy najbardziej przyszłościowych polityków w Europie i udostępniamy ich know-how ponad podziałami partyjnymi i granicami państw. Dzięki temu możemy wesprzeć potrzeby związane z kryzysem koronawirusowym – takie jak tworzenie nowych miejsc pracy, wzmocnienie gospodarki i poprawa systemu opieki zdrowotnej – w całej Europie.

Od dzisiaj obywatele Europy mogą nominować wartoścowe inicjatywy, a  politycy mogą zgłaszać własne projekty do konkursu w dziewięciu różnych kategoriach. Świat nadal boryka się z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami. Z tego powodu wprowadzona w 2020 r. kategoria „Strategie COVID-19” zostanie w tym roku również zachowana.

Pozostałe kategorie to: Społeczność lokalna, Demokracja, Cyfryzacja, Ekologia, Gospodarka, Edukacja, Prawa człowieka i Jakość życia. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez ogólnoeuropejskie jury obywatelskie. W każdej kategorii finalistami zostanie 10 projektów, które uzyskają najwyższe oceny jury. Dziewięciu zwycięzców zostanie ogłoszonych podczas ceremonii w grudniu.

Wybitne projekty polityczne w Europie

Od 2017 r. do konkursu Innowacje w Polityce zgłoszono ponad 1600 projektów. Ponad 4 000 obywateli Europy wystąpiło w roli jurorów, wybierając łącznie 33 zwycięzców spośród 330 finalistów. Niemcy są obecnie liderem z sześcioma zwycięskimi projektami, za nimi plasuje się Francja (5), Wielka Brytania (4) i Polska (3).

Nagrody dla Innowacji w Polityce: fakty i liczby

Finaliści, 2017-2020

Polska (44), Francja (38), Wielka Brytania (33), Niemcy (32), Włochy (26), Irlandia (24), Szwecja (20), Bułgaria (19), Austria, Litwa (18), Belgia (12), Szwajcaria (9), Grecja (8), Holandia (7), Słowacja (6), Hiszpania (4), Finlandia (4), Ukraina (2), Dania, Estonia, Chorwacja, Luksemburg, Portugalia, Czechy (1)

Zwycięskie projekty, 2017-2020

Niemcy (6), Francja (5), Wielka Brytania (4), Polska (3), Szwecja (2), Włochy (2), Belgia (2), Holandia (2), Słowacja (2), Bułgaria (1), Finlandia (1), Litwa (1), Ukraina (1), Austria (1)

Wdrożone, najlepsze praktyki od tego roku będą udostępniane publiczne jako inspiracja. Celem jest zachęcenie do wymiany pomysłów w całej Europie, z myślą o promowaniu transgranicznego rozwoju innowacyjnych polityk. Stale rosnąca platforma obejmie również szereg przełomowych projektów, które nie zostały zgłoszone do konkursu. Obecnie zawiera ona 370 udanych inicjatyw politycznych z 37 krajów.

Aby dowiedzieć się więcej o innowacyjnych projektach, odwiedź stronę: https://innovationinpolitics.eu/best-practices/.

Przegląd najważniejszych informacji o nagrodach:

  1. Zgłoszenie: Obywatele mogą nominować innowacyjne inicjatywy polityczne lub politycy mogą zgłaszać własne projekty online do 1 lipca 2021 r.
  2. Ocena: Wszystkie zgłoszone projekty zostaną sprawdzone, aby upewnić się, że zawierają wszystkie wymagane informacje i spełniają kryteria zgłoszenia.
  3. Jury obywatelskie: Co roku jury składające się z 1000 obywateli decyduje o tym, kto wygra. Osoby zainteresowane udziałem w charakterze jurora mogą zgłaszać się do 20 sierpnia 2021 r. Kwalifikują się wszyscy obywatele 47 państw członkowskich Rady Europy; minimalny wiek wynosi 16 lat. Jury będzie oceniać zgłoszone projekty w oparciu o kryteria innowacyjności, partycypacji i zrównoważonego rozwoju. Jurorzy nie oceniają projektów z własnego kraju.
  4. Ogłoszenie finalistów: Nazwiska dziesięciu finalistów w każdej z dziewięciu kategorii zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu pod koniec września 2021 roku.
  5. Ogłoszenie zwycięzców: Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni na konferencję Politics, Coffee & Cake w grudniu 2021 roku, po której odbędzie się uroczysta gala. Podczas konferencji finaliści będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty gościom ze świata polityki, biznesu i mediów, a także przedstawicielom różnych fundacji. Ogłoszenie zwycięzców I wręczenie nagród nastapi podczas uroczystej gali.  Format konkursu zostanie dostosowany do aktualnej sytuacji COVID-19.

Informacje o nagrodach: https://innovationinpolitics.eu/awards

O Instytucie Innowacji w Polityce

Instytut Innowacji w Polityce jest międzynarodową organizacją pozarządową, która identyfikuje, rozwija i wdraża innowacje w polityce w celu wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią. Dzięki ogólnoeuropejskiej sieci biur i organizacji partnerskich w 21 krajach europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liban, Litwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania) oraz we współpracy z liderami politycznymi na wszystkich szczeblach, Instytut już dziś buduje politykę jutra. W Polsce pracuje z nami Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodek THINKTANK, C.point, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Stowarzyszenie 61, Szkoła Liderów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Aśoka i ePaństwo.

Materiały prasowe: http://innovationinpolitics.eu/press/awards

Kontakt: Julia Kozak, Innovation in Politics Institute Country Representative, jk@innovationinpolitics.eu, tel. 694669773