„Środki unijne będę koncentrowane głównie przy strefie Euro” – dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, dla Money.pl [07.12.2017]