Spotkanie z indyjskimi działaczkami społecznymi z udziałem CSM

Inicjatywa stworzona przez naszych dzisiejszych gości to przykład determinacji w dążeniu do poprawy warunków życia kobiet nie tylko w Indiach, ale także na całym świecie. Celem jest zarówno wspieranie przedsięwzięć biznesowych, jak też wyrównywanie szans rozwojowych i znajdowanie odpowiedzi na najbardziej podstawowe potrzeby, takie jak edukacja czy dostęp do wody pitnej – powiedział Ajay Bisaria, Ambasador Indii w Polsce, na spotkaniu z dr Harbeen Arorą i Shazią Ilmi, przedstawicielkami organizacji ALL Ladies League i Women Economic Forum. W wydarzeniu zorganizowanym przez Ambasadę Indii w Warszawie uczestniczył analityk CSM Michał Szczygielski.

Założona w 2011 r. ALL Ladies League jest międzynarodową organizacją wspierającą wysiłki na rzecz wyrównywania szans kobiet m.in. w dziedzinach przedsiębiorczości i edukacji oraz na rynku pracy. W 2015 r. w indyjskim Goa odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicielek ALL Ladies League z ponad 25 państw świata, a jego efektem stało się powołanie nowej inicjatywy pod nazwą Women Economic Forum. Przewodniczącą obu organizacji jest dr Harbeen Arora.

Czytaj więcej na temat ALL Ladies League i Women Economic Forum >>