Spotkanie przedstawicieli polskich think tanków z Ministrem Mikołajem Dowgielewiczem

W poniedziałek, 20 grudnia, w siedzibie CSM odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli polskich think tanków dotyczące przygotowań do polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Obecny na spotkaniu Minister Mikołaj Dowgielewicz, pełnomocnik rządu ds. Prezydencji, przedstawił najważniejsze wyzwania związane z przygotowaniem oraz przebiegiem polskiego przewodnictwa.

Spotkanie stało się także okazją do dyskusji między Ministrem a reprezentantami organizacji pozarządowych na temat priorytetów polskiej Prezydencji.