Spotkanie Prezesa CSM z delegacją z Autonomii Palestyńskiej

Jeśli ludzie nie mają pracy, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, nie chcą słuchać debat o demokracji i prawach człowieka. Liczą się działania – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, na spotkaniu z przedstawicielami Komitetu Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego przy Ministerstwie Spraw Społecznych Autonomii Palestyńskiej. Głównym celem jednostki jest opracowanie strategii zaangażowania organizacji pozarządowych i obywatelskich w rozwój społeczny i gospodarczy Palestyny w sposób komplementarny do działań palestyńskiego rządu. Uczestnicy spotkania pytali o działalność polskich organizacji pozarządowych i think tanków.

Wizyta studyjna Komitetu w Polsce służy zapoznaniu się z doświadczeniami okresu transformacji ustrojowej oraz nawiązaniu współpracy z polskimi partnerami.