Spotkanie „Energy Security in an Uncertain World”

Podczas spotkania zorganizowanego przez Young Polish International Network przy wsparciu finansowym Ambasady RFN z ekspertami z Warszawy, Berlina i Londynu młodzi Polacy dyskutowali o zrównoważonym rozwoju, bezpieczeństwie energetycznym i pakiecie energetyczno-klimatycznym po 2020 r. Warsztaty zbiegły się w czasie z zakończeniem 2-dniowych obrad Rady Europejskiej w Brukseli, na których zapadła ostateczna decyzja co do nowych ram polityki klimatycznej i energetycznej.

Więcej informacji: http://www.ypin.pl/en/network/

Raport na temat spotkania można w całości przeczytać tutaj:
{phocadownload view=file|id=520|target=s}