Spotkanie: Afganistan i Irak – czy warto było?

29 kwietnia 2009 roku w Toruniu odbyło się spotkanie „Afganistan i Irak – czy warto było? Środowisko bezpieczeństwa Polski” z udziałem Marii Wągrowskiej oraz dr Agnieszki Bryc.

Organizatorami spotkania było Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa w Toruniu.

Spotkanie zorganizowane w ramach programu Monitoringu Polskiej Polityki Zagranicznej, finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Maria Wągrowska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; wiceprezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, poprzednio redaktor naczelny tygodnika „Polska Zbrojna” i wicedyrektor Domu Wydawniczego „Bellona”; autorka wielu publikacji o NATO, siłach zbrojnych, polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz integracji europejskiej w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Życie”.

Agnieszka Bryc – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, tam też uzyskała stopień doktora; stażystka w Moskiewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (MGIMO) przy MSZ FR; jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz państw poradzieckich, a także teorii stosunków międzynarodowych.