Skutki braku uznania państwa w prawie międzynarodowym

Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się kolejna monografia z serii „Rozprawy Prawnicze” – książka dr Szymona Zaręby pt. Skutki braku uznania państwa w prawie międzynarodowym.

Głównym celem monografii jest ocena rzeczywistego wpływu braku uznania międzynarodowego na międzynarodowoprawny status podmiotu, który rości sobie prawo, by nazywać się państwem. Książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie mono- graficzne poświęcone problemowi braku uznania państw, a tym bardziej jego skutkom. Dotychczasowe studia nad tymi zagadnieniami prowadzone w Polsce miały charakter dużo skromniejszy.

Więcej informacji tutaj.