Seminarium: Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityki zagranicznej

20 września 2008 roku, w ramach V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, odbyła się debata Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityki zagranicznej.

 Moderatorem spotkania był Eugeniusz Smolar, Prezes CSM. W spotkaniu udział wzięli: Marta Pejda (Grupa Zagranica), Grzegorz Gromadzki (Fundacja im. St. Batorego) oraz Jacek Michałowski (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności).

Od czasu kiedy terminy takie jak „dyplomacja społeczna” czy „NGO diplomacy” zostały na trwałe wpisane do słownika pojęć z zakresu stosunków międzynarodowych udział instytucji społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu i realizacji polityki zagranicznej oraz umiejętna współpraca z organizacjami pozarządowymi wydaję się być kluczowa dla prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej, szczególnie w takich obszarach jak dyplomacja publiczna czy pomoc rozwojowa. W Polsce, pomimo podejmowanych wielokrotnie prób, wciąż brak jest jednolitego kodeksu dobrych praktyk we współpracy organizacji pozarządowych z agendami rządowymi. Debata „Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji polityki zagranicznej” będzie głosem w dyskusji na temat możliwości i ograniczeń we współdziałaniu pierwszego i trzeciego sektora. Uczestnicy spotkania – reprezentujący zarówno stronę rządową jak i „obywatelską” – wspólnie zastanowią się na ile możliwe jest zachowanie niezależności przy realizacji działań finansowanych przez instytucje rządowe, tak by organizacje nie utraciły swojej „strażniczej” roli. Debata poruszy też kwestię udziału państwa w finansowaniu działań ośrodków badawczych kształtujących i opiniujących polską politykę zagraniczną, niezaangażowanych bezpośrednio w jej realizację.

Debatę zorganizowano w ramach „Monitoringu Polskiej Polityki Zagranicznej”, projektu finansowanego przez CEE Trust.