Ta strona korzysta z plików cookie.

Seminarium „Nielegalna imigracja w Polsce i na świecie”

5 listopada 2010
Wydarzenia

4 listopada 2010 r. w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych odbyło się seminarium „Nielegalna imigracja w Polsce i na świecie: teraźniejszość i przyszłość. Wyzwania dla polityki i nauki”. CSM zorganizowało to spotkanie we współpracy z RHS, Raytheon Company.

Na seminarium przedstawione zostały wyniki projektu poświęconego nielegalnej imigracji w Europie i Polsce – z rezultatami projektu można się zapoznać na stronie:  http://clandestino.eliamep.gr,   oraz opracowany przez Raytheon Company model umożliwiający symulację trendów nielegalnej imigracji na świecie.

Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem publiczności. W dyskusji, która towarzyszyła prezentacji, oprócz elementów dotyczących trudności i sporów narosłych wokół zbierania i przetwarzania danych o nielegalnej imigracji pojawiły się także wątki prawne i humanitarne. W trakcie spotkania podkreślano potrzebę współpracy ośrodków badawczych oraz instytucji państwowych i międzynarodowych w procesie gromadzenia wiedzy na temat zjawiska nielegalnej migracji.

W kontekście prawa podniesiona została kwestia praktyki jego stosowania, która ma ścisły związek z gromadzeniem danych dotyczących nielegalnych migracji, a w wymiarze ludzkim wpływa na losy konkretnych jednostek. Nie mogło zabraknąć wątku abolicji. Przedstawiciel MSWiA zapewnił, że w wyniku nowelizacji ustawy o cudzoziemcach spodziewać się możemy mniej restrykcyjnej niż poprzednie abolicji oraz liberalizacji zasad pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Liczne i aktywne uczestnictwo publiczności potwierdziło duże zapotrzebowanie na typu spotkania, gromadzące badaczy, urzędników, przedstawicieli służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych pracujących z imigrantami, którzy balansują na granicy legalnego pobytu albo wpadają w pułapkę nielegalności.