Ta strona korzysta z plików cookie.

Seminarium: John Karaagac – U.S. Presidential Elections

16 maja 2008
Wydarzenia

16 maja 2008 roku w Centrum Stosunków Międzynarodowych odbyło się spotkanie z Dr Johnem Karaagac zatytułowane „The U.S. Presidential Elections”. Spotkanie poprowadził Andrzej Bobiński, koordynator programowy CSM.

Dr John Karaagac, wykładowca polityki publicznej w Centrum Spraw Publicznych i Środowiskowych (SPEA) na Indiana University oraz amerykańskiej polityki zagranicznej w Ośrodku Studiów Międzynarodowych (SAIS) na waszyngtońskim Uniwersytecie Johna Hopkinsa był z wizytą w Polsce w grudniu 2007 r. W Lublinie wygłosił wykład na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a także na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniu 17 grudnia 2007 r. John Karaagac jest autorem czterech książek poświęconych amerykańskiej polityce: “Between Promise and Policy: Ronald Reagan and Conservative Reformism” [Między obietnicami a polityką: Ronald Reagan i konserwatywni reformatorzy], “John McCain: An Essay in Military and Political History” [John McCain: esej z historii polityki i wojskowości], “The Bush Paradox” [Paradoks Busha] oraz “The Fate of the Father” [Przeznaczenie ojca]. Współpracował też z polskim kwartalnikiem historycznym “Dzieje Najnowsze” (artykuł pt.: „Tendencje w republikańskiej polityce zagranicznej za czasów Trumana: idee, tradycje, komentarze” opublikowany w nr. 4/2007”). Dr Karaagac zajmuje się naukowo m.in. amerykańską prezydenturą, polityką wewnętrzną i zagraniczną oraz kulturą polityczną. Jest absolwentem University of California, Berkeley, Cambridge University i Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Pochodzi z San Francisco, obecnie mieszka w Bloomington w Indianie.

Pliki: