Seminarium eksperckie European Liberal Forum w Brukseli prowadzone przez Antoniego Wierzejskiego

Jeśli chcemy prowadzić wspólne operacje militarne, potrzeba nam woli i pieniędzy, dlatego kluczową rolę w dyskusji na ten temat powinny odgrywać kwestie politycznego przywództwa i budżetów obronnych – powiedział Hans van Baalen, europoseł oraz wiceprzewodniczący ALDE, czwartej największej frakcji w Parlamencie Europejskim, podczas seminarium eksperckiego European Liberal Forum w Brukseli. Niezbędne jest także pogłębienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – dodał Pierre Chastanet, zastępca szefa działu bezpieczeństwa w Dyrekcji Generalnej ds. Łączności Sieci oraz Technologii w Komisji Europejskiej.

Dyskusję na temat europejskiego bezpieczeństwa i cyberprzestrzeni moderował Antoni Wierzejski, ekspert CSM.

European Liberal Forum jest fundacją stworzoną przez ALDE. Długoterminowy cel seminariów ELF stanowi zbudowanie nieformalnej platformy współpracy ekspertów z różnych środowisk, doradzającej decydentom politycznym.