„Sekretarz Stanu USA powinien działać przejrzyście” – dr Małgorzata Bonikowska w telewizyjnej Panoramie [03.07.2016]