„Rosja od początku odbierała Partnerstwo Wschodnie jako inicjatywę wymierzoną w jej interesy” – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o Partnerstwie Wschodnim z perspektywy Kremla w wywiadzie dla Faktu [16.12.2021]

Dr Bonikowska, prezes CSM, przypomniała czym jest Partnerstwo Wschodnie w wywiadzie dla Faktu: „Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego nie jest częścią polityki rozszerzenia UE, a polityki sąsiedztwa. To oznacza, że nie chodzi w niej o członkostwo tych krajów w UE, lecz o pogłębianie więzi politycznych i integracji gospodarczej z Zachodem. Jeśli ten proces będzie przebiegał pomyślnie, nie wykluczamy opcji akcesji, ale to daleka perspektywa”.

„Dla Unii Europejskiej najważniejszym strategicznym celem Partnerstwa Wschodniego jest uchronienie objętych nim sześciu byłych republik ZSRR przed popadnięciem w całkowitą zależność od Rosji. Chce, aby tamtejsze rządy były bliskie standardom zachodnim, czyli opierały się na przestrzeganiu prawa i obywatelskich wolności” – przypomniała dr Bonikowska.

Czytaj więcej