W kontekście negocjacji klimatycznych w Paryżu, szczególnie widoczna jest potrzeba poważnego potraktowania zmian zachodzących w tej dziedzinie. Wydaje się oczywiste, że tego rodzaju postulaty, dotyczące strategii realizowanych w perspektywie długookresowej, są podnoszone przez najbardziej zagrożone kraje azjatyckie, m.in. Chiny oraz Indie. Jeśli społeczność międzynarodowa nie podejmie wysiłków na rzecz wdrożenia postanowień z Paryża, zmiany klimatyczne mogą mieć dramatyczny wpływ na rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie ludzi, zasoby wodne oraz sytuację na teranach przybrzeżnych – pisze Dhurjati Mukherjee w komentarzu „Rising temperatures. Climate plans not hopeful”.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] „Rising temperatures. Climate plans not hopeful” – komentarz CSM