Raport “Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich – wymiar genderowy. Przegląd literatury”.

Na stronie CSM dostępny jest raport “Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich – wymiar genderowy. Przegląd literatury”.

Raport powstał dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Menu