Ta strona korzysta z plików cookie.

Raport „Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich – wymiar genderowy. Przegląd literatury”.

27 września 2011
Wydarzenia

Na stronie CSM dostępny jest raport „Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich – wymiar genderowy. Przegląd literatury”.

Raport powstał dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.