Ta strona korzysta z plików cookie.

Raport: „Co dalej z EURO? Trzy scenariusze dla Polski”, współautorstwa dr Bartłomieja E. Nowaka, eksperta CSM, grudzień 2017

8 stycznia 2018
Publikacje

zzcodalejCoraz wyraźniej rysuje się koncepcja podziału na „Europę dwóch prędkości”, w której pierwsza prędkość – a zatem i realny wpływ na kierunki integracji – może być zarezerwowana dla uczestników strefy euro. Może to oznaczać, że stosowana dotychczas przez Polskę polityka „trzymania nogi w drzwiach”, tzn. niewchodzenia do strefy euro, przy jednoczesnym zachowaniu wpływu na najistotniejsze procesy decyzyjne, straci całkowicie skuteczność – piszą autorzy raportu Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera „Co dalej z EURO? Trzy scenariusze dla Polski”. Współautorem analizy jest dr Bartłomiej E. Nowak, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Cały raport dostępny jest tutaj