„Przyjęcie przejrzystego, jednomyślnego stanowiska odnośnie Rosji jest kluczem do udanej strategicznej i operacyjnej komunikacji” – Dalia Bankauskaite dla CEPA [31.07.2018]