„Przez ostatnie dwie dekady Europa skutecznie wzmacniała oś wschód-zachód”- dr Małgorzata Bonikowska na antenie Superstacji [08.07.2017]