„Proces wychodzenia UK z EU będzie bardzo długim procesem.” – dr Małgorzata Bonikowska w wywiadzie dla Innpoland.pl [22.06.2016]