Ta strona korzysta z plików cookie.

Prezes CSM na spotkaniu Young Polish International Network

Ypin1
21 maja 2016
Wydarzenia

Kryzys jest słowem greckim, wiec towarzyszy nam od starożytności. Natomiast polskie przysłowie mówi, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Nakładające się kryzysy mogą Europie pomóc w zredefiniowaniu swojej roli i sposobu funkcjonowania. Być może kryzys i zarządzanie nim stanie się stałym elementem naszej rzeczywistości. – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska podczas dyskusji o przyszłości UE na spotkaniu sieci Young Polish International Network w Krakowie 21 maja tego roku. Panel moderowała Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna EurActiv.pl i członkini zarządu YPIN. W panelu obok prezes CSM uczestniczył Bogusław Sonik, poseł na Sejm RP oraz Marcin Żyła, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego.

Young Polish International Network (YPIN) jest siecią skupiającą młodych polskich profesjonalistów, przedstawicieli środowisk prawniczych, akademickich, nowych technologii, świata finansów, administracji publicznej i sztuki, którzy nie ukończyli 30 roku życia, są absolwentami studiów wyższych, przynajmniej rok mieszkali poza granicami Polski, a także władają płynnie językiem angielskim i niemieckim. Działa w oparciu o interaktywną stronę internetową i listy mailingowe, stanowiące platformę wymiany informacji i umożliwiające koordynację działań. Walne Spotkania członków organizacji odbywają się corocznie w różnych polskich miastach.

Ypin1 Ypin

Czytaj więcej:
http://www.ypin.pl/en/