Prezes CSM na konferencji Narodowego Banku Polskiego w Warszawie

W ramach cyklu Przyszłość gospodarki europejskiej (CoFEE 2016) Narodowy Bank Polski zorganizował konferencję pod tytułem: Central Europe’s Growth Perspectives in a “New Normal” World. Eksperci z regionu przyjrzeli się szansom i wyzwaniom stojącym przed Europą Środkową w nowych warunkach niskiego wzrostu i niskiej inflacji w zaawansowanych gospodarkach. Wśród zaproszonych gości i panelistów byli m.in przedstawiciele Banku Światowego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz banków centralnych m.in. z Austrii, Niemiec, Rumunii, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Ze strony Narodowego Banku Polskiego w konferencji udział wziął Prezes NBP, prof. Adam Glapiński oraz członkowie Zarządu dr Paweł Samecki i prof. Ryszard Kokoszczyński. Przemówienie specjalne wygłosił Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. Po konferencji w Łazienkach Królewskich odbył się koncert Leszka Możdzera i uroczysta kolacja, w której wzięła udział m.in. Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska. 

Link do relacji video z wydarzenia dostępny jest tutaj.

pobraneCuwCcr0WgAAAKXn